Yasmin, Matt and Aleksandra :)

Сватба в Родопите и кръщене в Оброчище. Интересни хора = интересни снимки. Двустранно е, винаги.

Сватбата е тук.

Плетените рокли тук.
20161030_bap_yazmin-1
20161030_bap_yazmin-10 20161030_bap_yazmin-16 20161030_bap_yazmin-17 20161030_bap_yazmin-21 20161030_bap_yazmin-22 20161030_bap_yazmin-31 20161030_bap_yazmin-35 20161030_bap_yazmin-41 20161030_bap_yazmin-45 20161030_bap_yazmin-56 20161030_bap_yazmin-57 20161030_bap_yazmin-58 20161030_bap_yazmin-66 20161030_bap_yazmin-68 20161030_bap_yazmin-75 20161030_bap_yazmin-90 20161030_bap_yazmin-96 20161030_bap_yazmin-98 20161030_bap_yazmin-109 20161030_bap_yazmin-110 20161030_bap_yazmin-111 20161030_bap_yazmin-123 20161030_bap_yazmin-131 20161030_bap_yazmin-138
20161030_bap_yazmin-160 20161030_bap_yazmin-168 20161030_bap_yazmin-173 20161030_bap_yazmin-181 20161030_bap_yazmin-185

20161030_bap_yazmin-215 20161030_bap_yazmin-219 20161030_bap_yazmin-227 20161030_bap_yazmin-228 20161030_bap_yazmin-235 20161030_bap_yazmin-239 20161030_bap_yazmin-242 20161030_bap_yazmin-250 20161030_bap_yazmin-262 20161030_bap_yazmin-267 20161030_bap_yazmin-270 20161030_bap_yazmin-272 20161030_bap_yazmin-276 20161030_bap_yazmin-278 20161030_bap_yazmin-280 20161030_bap_yazmin-286 20161030_bap_yazmin-288 20161030_bap_yazmin-292 20161030_bap_yazmin-297 20161030_bap_yazmin-298 20161030_bap_yazmin-306 20161030_bap_yazmin-308 20161030_bap_yazmin-310 20161030_bap_yazmin-315 20161030_bap_yazmin-316 20161030_bap_yazmin-324 20161030_bap_yazmin-328 20161030_bap_yazmin-329 20161030_bap_yazmin-341 20161030_bap_yazmin-345 20161030_bap_yazmin-350 20161030_bap_yazmin-356