G&M Wedding in Istanbul, Turkey | Сватбата на Г&М – Истанбул, Турция

Предсватбената фотосесия можете да разгледате тук :)

20140809_WED_GamzeMihail-3a

20140809_WED_GamzeMihail-4a

20140809_WED_GamzeMihail-5a

20140809_WED_GamzeMihail-7a

20140809_WED_GamzeMihail-11a

20140809_WED_GamzeMihail-21a

20140809_WED_GamzeMihail-24a

20140809_WED_GamzeMihail-28a

20140809_WED_GamzeMihail-39a

20140809_WED_GamzeMihail-55a

20140809_WED_GamzeMihail-73a

20140809_WED_GamzeMihail-87a

20140809_WED_GamzeMihail-101a

20140809_WED_GamzeMihail-106a

20140809_WED_GamzeMihail-108a

20140809_WED_GamzeMihail-111a

20140809_WED_GamzeMihail-127a

20140809_WED_GamzeMihail-138a

20140809_WED_GamzeMihail-149a

20140809_WED_GamzeMihail-167a

20140809_WED_GamzeMihail-181a

20140809_WED_GamzeMihail-190a

20140809_WED_GamzeMihail-194a

20140809_WED_GamzeMihail-198a

20140809_WED_GamzeMihail-206a

20140809_WED_GamzeMihail-213a

20140809_WED_GamzeMihail-215a

20140809_WED_GamzeMihail-231a

20140809_WED_GamzeMihail-232a

20140809_WED_GamzeMihail-240a

20140809_WED_GamzeMihail-259a

20140809_WED_GamzeMihail-264a

20140809_WED_GamzeMihail-265a

20140809_WED_GamzeMihail-269a

20140809_WED_GamzeMihail-286a

20140809_WED_GamzeMihail-292a

20140809_WED_GamzeMihail-306a

20140809_WED_GamzeMihail-308a

20140809_WED_GamzeMihail-314a

20140809_WED_GamzeMihail-321a

20140809_WED_GamzeMihail-322q

20140809_WED_GamzeMihail-324a

20140809_WED_GamzeMihail-332a

20140809_WED_GamzeMihail-335a

20140809_WED_GamzeMihail-340a

20140809_WED_GamzeMihail-344a

20140809_WED_GamzeMihail-355a

20140809_WED_GamzeMihail-361a

20140809_WED_GamzeMihail-366a

20140809_WED_GamzeMihail-372a

20140809_WED_GamzeMihail-389a

20140809_WED_GamzeMihail-390a

20140809_WED_GamzeMihail-391a

20140809_WED_GamzeMihail-395a

20140809_WED_GamzeMihail-448a

20140809_WED_GamzeMihail-452a

20140809_WED_GamzeMihail-459a

20140809_WED_GamzeMihail-468a

20140809_WED_GamzeMihail-473a

20140809_WED_GamzeMihail-477a

20140809_WED_GamzeMihail-486a

20140809_WED_GamzeMihail-488a

20140809_WED_GamzeMihail-490a

20140809_WED_GamzeMihail-497a

20140809_WED_GamzeMihail-501a

20140809_WED_GamzeMihail-505a

20140809_WED_GamzeMihail-519a

20140809_WED_GamzeMihail-530a

20140809_WED_GamzeMihail-534a

20140809_WED_GamzeMihail-543a

20140809_WED_GamzeMihail-547a

20140809_WED_GamzeMihail-549a

20140809_WED_GamzeMihail-553a

20140809_WED_GamzeMihail-618a

20140809_WED_GamzeMihail-645a

20140809_WED_GamzeMihail-650a

20140809_WED_GamzeMihail-656a

20140809_WED_GamzeMihail-659a

20140809_WED_GamzeMihail-668a

20140809_WED_GamzeMihail-669a

20140809_WED_GamzeMihail-672a

20140809_WED_GamzeMihail-676a

20140809_WED_GamzeMihail-680a

20140809_WED_GamzeMihail-766a

20140809_WED_GamzeMihail-772a

20140809_WED_GamzeMihail-782a

20140809_WED_GamzeMihail-786a

20140809_WED_GamzeMihail-801a

20140809_WED_GamzeMihail-826a

20140809_WED_GamzeMihail-833ba

20140809_WED_GamzeMihail-834a

20140809_WED_GamzeMihail-839a

20140809_WED_GamzeMihail-842a

20140809_WED_GamzeMihail-1011a

20140809_WED_GamzeMihail-1019a

20140809_WED_GamzeMihail-1065a

20140809_WED_GamzeMihail-1069a

20140809_WED_GamzeMihail-1074a

20140809_WED_GamzeMihail-1076a

20140809_WED_GamzeMihail-1120a

20140809_WED_GamzeMihail-1129a

20140809_WED_GamzeMihail-1164a

20140809_WED_GamzeMihail-1170a

20140809_WED_GamzeMihail-1270a

20140809_WED_GamzeMihail-1274a

20140809_WED_GamzeMihail-1285a

20140809_WED_GamzeMihail-1294a

20140809_WED_GamzeMihail-1329a

20140809_WED_GamzeMihail-1330a

20140809_WED_GamzeMihail-1334a

Турция, Истанбул